Dobrodošli,

  • Proizvodnja komunalne opreme
  • Izrada metalnih konstrukcija
  • Trgovina metalima i komunalnom opremom
  • Usluge

Kontejneri

Metalni pocinčani kontejner za smeće V= 1,1 m³ (001-1)

Tehničke karakteristike:
Zapremina: 1100 l
Ukupan broj točkova: 4
Broj točkova sa kočnicom: 2
Debljina lima: 1,25 mm
Težina: 106 kg
Dužina: 1360 mm
Širina: 1030 mm
Visina: 1420 mm
Prema standardu: DIN 30700
Toplo pocinčavanje garantuje lijep izgled, otpornost na koroziju, kiseline, baze i dug vijek trajanja.

Proizvodnja u više varijanti: standardni, za pet ambalažu, papir i staklo.

                          001-2                                  001-3                              001-4


Metalni kontejner za smeće zapremine 5 m³ (sa i bez poklopca)

Tehnički opis kontejnera od 5 m³, otvorenog tipa:Kontejner je blago konusan zbog mogućnosti transporta jedan u drugi. Stranice su izrađene od čeličnog lima debljine 3 mm. Bočna ojačanja: cijev 60x40x3 mm, uzdužna cijev 50x50x2 mm. Ukrućenja zavarena po cijeloj dužini. Izrađen prema standardu DIN 30700, sa dva sigurnosna hvatišta na donjoj strani. Antikorozivno zaštićen kvalitetnom temeljnom i dodatnom bojom. Prilagođen svim tipovima komunalnih vozila.

Metalni kontejneri za smeće zapremine 7 m³ (sa i bez poklopca)

Tehnički opis kontejnera od 7 m³, otvorenog tipa: Kontejner je blago konusan zbog mogućnosti transporta jedan u drugi. Stranice su izrađene od čeličnog lima debljine 3 mm. Bočna ojačanja: cijev 60x40x3 mm, uzdužna cijev 50x50x2 mm. Ukrućenja zavarena po cijeloj dužini. Izrađen prema standardu DIN 30700, sa dva sigurnosna hvatišta na donjoj strani. Antikorozivno zaštićen kvalitetnom temeljnom i dodatnom bojom. Prilagođen svim tipovima komunalnih vozila.
 

Kontejneri prema dimenzijama kupca

 
 
 

  PVC kontejner, zapremina 1100 litara.
 

ll