Dobrodošli,

  • Proizvodnja komunalne opreme
  • Izrada metalnih konstrukcija
  • Trgovina metalima i komunalnom opremom
  • Usluge

Ostalo

U ponudi su inox betonske kante za smeće i inox kante za smeće sa pepeljarom.

  Betonske kante sa pepeljarom.