Dobrodošli,

  • Proizvodnja komunalne opreme
  • Izrada metalnih konstrukcija
  • Trgovina metalima i komunalnom opremom
  • Usluge

PVC komunalni program

Plastična kanta 120 l (009)


Opis:

Pogodna za skupljanje komunalnog i industrijskog otpada.
Dimenzije:560 x 480 x 940

 

 

 

 

 

 

 

Plastična kanta 140 l (010)


Opis:

Pogodna za skupljanje komunalnog i industrijskog otpada.
Dimenzije: 560 x 480 x 1055

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastična kanta 240 l (012)

Opis:

Pogodna za skupljanje komunalnog i industrijskog otpada.

Dimenzije:730 x 580 x 1070 

 

 

 

 

 

Plastična kanta 85 l (011)


 

Dimezije: 560 x 520 x 710


 

Stubna kanta 50 l (013)

Dimenzije: 430 x 340 x 740


  

  PVC kontejner, zapremina 1100 litara (004)


 

Kanta pedalka 17 l (014)

Dimenzije: 308 x 305 x 390  


 

Kutija za oštrice 1l

Dimenzije: 167 x 167 x 250
Zapremina 1 l
Izrađena od najkvalitetnijeg materijala u skladu sa regulativama EU.Ograničena za jednokratnu upotrebu. Poklopac je prilagođen za ubacivanje oštrih predmeta.

 

 
 


Kutija za oštrice 3l


Dimenzije: 125 x 125 x 390

Zapremina: 3 l
Izrađena od najkvalitetnijeg materijala u skladu sa regulativama EU.Ograničena za jednokratnu upotrebu. Poklopac je prilagođen za ubacivanje oštrih predmeta.

 

Kanta za medicinski otpad 17 l (014-2)

Dimenzije: 308 x 305 x 390
Zapremina: 17 l
Izrađena od najkvalitetnijeg materijala u skladu sa regulativama EU.
Mogućnost višekratnog korištenja umetanjem plastične vrećice.
 

Kanta za medicinski otpad 120 l (009-2)

Dimenzije: 560 x 480 x 940
Zapremina: 120 l
Izrađena od najkvalitetnijeg materijala u skladu sa regulativama EU. Mogućnost višekratnog korištenja umetanjem plastične vrećice

  


 

Stadionska stolica