Dobrodošli,

  • Proizvodnja komunalne opreme
  • Izrada metalnih konstrukcija
  • Trgovina metalima i komunalnom opremom
  • Usluge

Rolo kontejneri


Zapremina 10 do 40  m³. Izrađujemo prema dimenzijama specificiranim od strane kupca. Koriste se za transport rasutog, tekućeg i krutog tereta. Za utovar se koriste kamioni sa specijalnom nadgradnjom koji kontejner navlače na karoseriju. Standardno korišteni materijali: dno 5 mm, stranice 3 mm.


 

ll